בס"ד

 

כיתה א'

מה בקופה

איך יודעים שסתיו?

Goldilocks & The Three Bears

                             

כיתה ב'

הרכבת מצולעים

איך יודעים שסתיו?

ABC

כיתה ג'

תשבץ הסתיו

בקבוצה עושים דברים יחד

ABC

                                                                       

כיתה ד'

תשבץ הסתיו

בקבוצה עושים דברים יחד

Food

כיתה ה'

תשבץ הסתיו

מושגי יסוד בכיוונים

Animals

                                
כיתה ו'

התרגילון

תשבץ הסתיו

Conversations