בס"ד

 

     


אוסף אתרים מומלצים לשעת חרום

פיקוד העורף

חוברת-מרחב מוגן רגשי

אוח לומדים מרחוק

לומדים מהבית

אתר חמ"ד גם לשעת חירום

אתר שפ"י

"מחנכים מסביב לשעון" בית הספר היסודי

פעילויות מתוקשבות במתמטיקה

ארבע פעולות החשבון - אלף אפס

גמב"א - שבילים לכיתות א' - ב'

מתמטיקה - שבילים א' - תלתן

מתמטיקה - שבילים ב' - תלתן

מתמטיקה - שבילים ג' - תלתן

חומרי לימוד ופנאי לקידום אורח חיים בריא

"כולכם שחקו נא איתי..."לתלמידי היסודי.

גלים - עקב המצב בדרום – אתר גלים פתוח לכולם.

לשעת חירום- קובץ פעילויות ומידע

הכנה לשעת חירום - פיקוד העורף