תיקשוב דרום
חינוך מבוגרים - השתלמות מורים
מיכל ברגר
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
  רשימת התיקיות
  שם התיקייה:
דיסק מחוזי 3
דיסק מחוזי 4
דיסק מחוזי 5
חודש שבט
חומרי עזר בכיתות לעולי אתיופיה
מדריכי הפעלה
מידעונים
מנהיגות
מצגת ליום השואה
משחקים
עיצוב סביבה - עולי אתיופיה
עיצוב סביבה לימודית
ציר הזמן
קטעי האזנה
קטעי האזנה לכיתות רופאים
קטעי האזנה לכיתות של עולי אתיופיה
תוצרים מתוקשבים תשעב