כניסה למערכת
טיפוח תרבות תקשוב ומידענות מיטבית -אשקלון
מיכל לירן
הדרכה למשתמש
 


 

       בלשים ברשת קורס במידענות.
  
     השתלמות בעיצוב מודולות מידעניות מתוקשבות 
            בי"ס "נווה דקלים" אשקלון.
       סרגל מיטבי להטמעת תקשוב ומידענות בבית הספר
       יישומי ווב 2.0  (WEB 2.0) בחינוך.
 

 

 

                                      
 

 
   הסטנדרטים בתקשוב
   הסטנדרטים במידענות      
    מהי מידענות ? 
    סוגיות בהוראה ולמידה מרחוק
   מאפייני מטלה מידענית מיטבית
    דגמים שונים של מטלות מידעניות
    שיקולים בעיצוב פעילויות ומטלות בהלימה לסטנדרטים
    מאגר פעילויות ומטלות בהלימה לסטנדרטים

    סרגל מיטבי להטמעת תקשוב ומידענות בבית הספר

    צירי הוראה ולמידה בהלימה לסטנדרטים
    ערכה להערכת פעילויות ומטלות מידעניות-
         פיתוח עירוני
     יישומי ווב 2.0  (WEB 2.0) בחינוך
    אתר בית- ספרי במיטבו
    ארגז כלים
    מדדי שליטה במיומנויות תקשוב
   קישורים
   מדריכים מקוונים להפעלת "אוריינית"
   עצמי למידה 

 
 

ברוכים הבאים,
מרחב וירטואלי זה נועד לשמש "מורה נבוכים" בתהליך טיפוח תרבות תקשוב ומידענות מיטבית בבתי הספר וברמה עירונית, בראיית מערכתיות ושקיפות תהליכית.

המרחב מיועד למורים, רכזים בית ספריים, מנחים, ולכל העוסקים בהוראה ולמידה בהלימה לסטנדרטים בתקשוב ומידענות.

בסביבה תוכלו למצוא ארגז כלים, מסמכי מטה רלבנטיים, חומרי לימוד, קישורים, טיפים, דוגמאות לפעילויות ועוד.

בטווח הארוך מתוכננים קיום ימים מקוונים וטיפוח סרגל תקשוב ומידענות מיטבי.

משוב, הארות והערות, לצד חומרי לימוד רלבנטיים יתקבלו בברכה בפורום המיועד לכך  (הכתיבה בפורום מצריכה רישום).

 

   


פיתוח המרחב הוירטואלי: מיכל לירן