ארגז כלים
 

     טופס תכנון לימודים מבוססי סטנדרטים בתקשוב - כיתות א'- ב'. 

 
    טופס תכנון לימודים מבוססי סטנדרטים בתקשוב - כיתות ג'- ו'. 
      
    טופס תכנון לימודים מבוססי סטנדרטים במידענות.

     מחווני שליטה ב"וורד" - ע"פי שכבות גיל.

     תבניות למשחקים מקוונים.