מיכל לירן, מנחה להוראה ולמידה בהלימה לסטנדרטים בתקשוב ומידענות 

מאפייני מטלה מידענית מתוקשבת 

 
 

    מטלה מתוקשבת: הגדרה, מאפיינים ומרכיבים

   שלבים טכניים וארגוניים בבניית משימה מתוקשבת - מרכז הנחייה לתקשוב,  באר-שבע

    

  קריטריונים לאיכות מטלה מתוקשבת    - מרכז הנחייה לתקשוב, מחוז תל-אביב

  
מחוון להערכת איכות מטלה מתוקשבת.

  המודל המגאליתי לאיפיון והערכת פעילות לימודית מקוונת- אברום רותם.