שיקולים בעיצוב מטלות ופעילויות בהלימה לסטנדרטים

 
 

    מטלה מתוקשבת: הגדרה, מאפיינים ומרכיבים

   שלבים טכניים וארגוניים בבניית משימה מתוקשבת - מרכז הנחייה לתקשוב,  באר-שבע

   קריטריונים לאיכות מטלה מתוקשבת    - מרכז הנחייה לתקשוב, מחוז תל-אביב

  
מחוון להערכת איכות מטלה מתוקשבת - מרכז הנחייה לתקשוב, מחוז תל-אביב