מיכל לירן, מנחה לסביבות למידה בהלימה לסטנדרטים בתקשוב ומידענות

סרגל מיטבי להטמעת תקשוב ומידענות בבית הספר
 
 

    בית ספר מכוון להשגת סטנדרטים בסביבה מתוקשבת - מינהל החינוך היסודי.

   

    כלי למיפוי תכנית תקשוב בבית ספר- גלית בן ישי ומיכל לירן, מרכז פסג"ה אשקלון.

  

    מפתחות לבניית תכנית תקשוב בית ספרית- לחצו על "תכניות בית ספריות" > "מפתחות לבנייה"- 
        בתפריט הימני התכול המופיע בדף,        

     

   תבנית לתכנית עבודה בית ספרית בתקשוב - לחצו על "תכניות בית ספריות" > "תבניות לתכנית" >
       "תבנית מומלצת"-  בתפריט הימני התכול המופיע בדף,        

    

    הגדרת תפקיד למוביל תקשוב בית ספרי-   לחצו על "חומרי עזר" > "מצגת- תפקיד רכז"- 
        בתפריט הימני התכול המופיע בדף,

  
      מודל תהליכי לפיתוח כישורי למידה מידעניים בסביבה מתוקשבת בבית-הספר היסודי- צפונט.