הסטנדרטים בתקשוב

מתוך מסמך מדיניות: למידה בסביבה מתוקשבת, חלק ב'
לקבלת פירוט על כל סטנדרט, לחצו עליו
 

     סטנדרט 1: הכרת המאפיינים של כלים ממוחשבים ושימוש מושכל בפונקציות שלהם                                                                
   סטנדרט 2: שימוש במחשב בתהליכי קריאה וכתיבה
      
  סטנדרט 3: שימוש במחשב לצורכי ניסוי, הדמיה והמחשה

   סטנדרט 4: טיפול במידע בסביבה מתוקשבת תוך שימוש במקורות מידע ממוחשבים ואחרים

   סטנדרט 5: שמירה על כללי התנהגות ואתיקה בסביבה מתוקשבת - בבית-הספר וברשת
   כל הסטנדרטים מעוצבים ככרטיסיות- קובץ word.