הסטנדרטים במידענות
 

     הסטנדרטים במידענות מזוויות ראייה שונות:
          זווית ראשונה,    זווית שנייה,   
         
זווית שלישית,   זווית רביעית.
                                                    
      הסטנדרט הראשון: 
          זיהוי הצורך במידע, הערכת טיבו, היקפו ודרכי השגתו של המידע הנחוץ.
      

      הסטנדרט השני: 
          איתור ואיחזור מידע רלבנטי באופן מושכל ויעיל.
            

      הסטנדרט השלישי: 
          הערכת המידע ומקורותיו באופן ביקורתי
      הסטנדרט הרביעי: 
          שילוב מידע נבחר לתוך בסיס הידע ומפת המושגים של הלומד באופן מושכל

      הסטנדרט החמישי:
          עיבוד המידע במיומנות ויצירת ידע חדש בהתאם לצורך

      הסטנדרט השישי: 
          הצגת המידע בדרך בהירה ומשכנעת, והפצתו.
      הסטנדרט השביעי: 
          הבנת היבטים חוקיים, אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו,
          ויישום המשתמע מהיבטים אלה.
    מיפרט הסטנדרטים- מעוצב ככרטיסיות