כניסה למערכת
ירושלים שלי - מכללת דוד ילין
רות פזואלו, מיטל לבן, אסנת נ.
הדרכה למשתמש

            ירושלים  נבנית  על  חורבותיה

        

 

 

                                                     

    

                                           יחידת הלימוד נכתבה על ידי פזואלו רותי, נידרלנד אסנת ולבן מיטל                                                                                      במסגרת קורס הכשרת מובילי מידענות תשס"ז במכללת דוד ילין