ההחלטה!!!      

 

 

לאחר דין ודברים והתלבטויות רבות התקבלה החלטה בבית משפחת ישראלי.

בחר באחת מן ההחלטות:

כן לדווח

הדיווח  לרשויות המקומיות הוביל את הפרשה לבית משפט

בחר איזה צד אתה רוצה לייצג:

גברת ישראלי                מדינת ישראל

 

 

לא לדווח

היכנס לקטעי המידע  וקרא אותם.

מה דעתך כעת? האם היה צריך לדווח בכל זאת, או לא?

כתוב את דעתך בקבוצת הדיון