ירושלים  נבנית  על  חורבותיה

        

 

 

                                                     

    

                                           יחידת הלימוד נכתבה על ידי פזואלו רותי, נידרלנד אסנת ולבן מיטל                                                                                      במסגרת קורס הכשרת מובילי מידענות תשס"ז במכללת דוד ילין