קטעי מידע

 

הרחבת רחוב הנביאים בירושלים (ירושלים בת קיימא)  

http://haneviim.sustainable-jerusalem.org/planning.html

 

גילוי ממצאים ארכיאולוגיים במגרש המיועד לבניה (פסק דין)

http://www.robolo.co.il/SupremeCourt/2007/1/18/6685_05.asp

 

מגזין אפוק טיי מס ישראל

 http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/4937/85

 

ממצאים ארכיאולוגיים בזמן בניה (חדשות NFC)

http://www.nfc.co.il/Archive/001-D-114651-00.html?tag=11-50-27&au=True

 

 עתון הארץ   בעבודות להקמת  "מוזיאון הסובלנות" בירושלים: התגלתה גולגולת

 

עתון הארץ- נחשפה מחצבה שמאבניה נבנה מתחם הר הבית 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=906739&contrassID=2&subContrassID=21&sbSubContrassID=0

 

 אתר ארכיאולוגי בתוך בית

http://www.look4home.co.il/art/196.html