מטרות היחידה

 

יחידה זו מכילה משימה מידענית.

המשימה מכילה דילמה אתה יידרש הלומד להתמודד באמצעות מידע נוסף. הפניות אל  המידע הנוסף תבואנה בגוף הטקסט. בנוסף יוכל התלמיד לבסס את טיעוניו על סמך מקורות נוספים אליהם יגיע בעצמו. במהלך המשימה  יידרש לבסס את דבריו,  לדון עם עמיתים ולסכם את עמדתו.

 

מטרות היחידה:

מטרות תוכן:

·       התלמיד יכיר את הסוגיה של שימור מול פיתוח/ ישן מול חדש בירושלים בפרט.

·       התלמיד יכיר חוקי מדינה בתחום שימור אתרים, עתיקות ותכנון ובניה.

·       התלמיד יכיר אמנות בין לאומיות בתחום שימור ומורשת.

·       התלמיד יכיר את הגורמים הסביבתיים המשפיעים על קבלת החלטות בתחום השימור והפיתוח

(איכות הסביבה, קיימות, הגופים הירוקים)

·       התלמיד ירחיב את אוצר המושגים בתחום השימור והפיתוח (שימור, פיתוח, שחזור, ארכיאולוגיה, חוק, קיימות וכו'..)

 

מטרות מידעניות:

·       התלמיד ידע להשתמש בסביבת מידע ממוחשבת כך שתאפשר לו לבסס למידת חקר.

·       התלמיד ילמד ויתרגל חיפוש מידע ואיסופו בסביבת מידע ממוחשבת אשר הותאמה לצרכיו.

·       התלמיד ידע להשתמש במושגים הרלוונטיים לתחום הדעת בכדי לאתר מידע במרחב הוירטואלי. (מילות חיפוש ותגיות)

·       התלמיד המיומן יותר יוכל ליישם שיטות חיפוש במרחב הוירטואלי הגלובלי ולאחר מכן להעריך את טיב המידע (א. חיפוש ב. מיון – האם רלוונטי ג. הערכה- טיב המידע).

·       התלמיד ידע להציג את מסקנותיו  באמצעות כלים ממוחשבים כגון : word, Powerpoint וכלי אופיס שונים.

·       התלמיד ייחשף להיבטים חוקיים ואתיים הנוגעים לשימוש במידע אותו מצא ברשת. (זכויות יוצרים, צנעת הפרט)

 

 

מיומנויות:

כישורי חשיבה הבעה וכתיבה:

·       התלמיד ילמד להעלות השערות.

·       התלמיד ילמד לחפש סימוכין  להשערות

·       התלמיד ידע להבחין בין עיקר לטפל בכל פריט מידע אליו הגיע.

·       התלמיד ידע לארגן את הנתונים שאסף.

·       התלמיד ידע להסיק מסקנות על סמך הנתונים שאסף.

·       התלמיד ידע להביע את עמדתו בצורה ברורה ותמציתית.

·       התלמיד יתנסה בהרחבת הטיעון לצורך שכנוע תוך שימוש באמצעים רטוריים שונים.

 

כישורים חברתיים:

·       התלמיד יתמודד עם שאלות מוסריות ערכיות.

·       התלמיד ילמד להקשיב לדעות השונות, לכבד אותן ולהתמודד איתן.

·       התלמיד יפתח יכולת עבודה שיתופית : על כל תלמיד בצוות יוטל תפקיד בדרך של חקר וגילוי, או בדרך של ניסוח, כתיבה או הצגת הדברים.

·       התלמיד יגלה מעורבות חברתית ואזרחות פעילה.

 

 

מדריך למורה        דפי עזר      משימת רשות       קבוצות דיון 

 

        מקורות        קטעי מידע