בעת עבודות להרחבת כביש במרכז ירושלים, נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות קדומות, המלמדים על החיים בירושלים. מיד עם הגילוי הוחלט על הפסקת עבודה.למקום הובאו ארכיאולוגים ואנשי מקצוע שונים שנתנו חוות דעת שונות לגבי המשך הדרך.בשלב זה ניתנה הוראה להפסיק כל פעילות במקום וצוותי העבודה מחכים לתשובות בנוגע להמשך הדרך.כתבנו בשטח מוסר כי לא ידוע אם העבודות יתחדשו בקרוב או יתחדשו בעתיד בכלל. עדכונים נוספים מהשטח יינתנו בגיליונות הבאים. 

בעקבות גילוי זה הוקמה ועדה שמטרתה להחליט:

 

1.האם להמשיך בבניית הכביש תוך סיכון להרס הממצאים? 

2.האם לבצע חפירת הצלה ולכסות את הממצאים?  

3.האם להסיט את תוואי הכביש ולשמר את הממצאים?

 

למי תפנה? אילו מומחים תזמן? היכן תחפש מידע?

 

ישנם כמה גורמים המעורבים בהחלטה והם:

עירית ירושלים, רשות העתיקות וועדה מקצועית.

בחר את מי אתה רוצה לייצג וצא לדרך! עזור להם להחליט.

בהצלחה!!!

על ההחלטה להיות מבוססת ומנומקת.