עזרי למידה

       

                 

 

  1.  קל וחומר

 5. מתח גבוה 9.זיקוקים       
 2.  כלבו מערכות  6. בעל"ח בסכנת הכחדה  10. סנונית בחלל      
 3. חלונות אל גוף האדם  7. אקולוגיה  11. ספריה ברשת      
 4. מתח גבוה  8. תחשבו טיפה