כניסה למערכת
נטעים - לוד
חני קרן
הדרכה למשתמש

  ביה"ס "נטעים לוד

                         רחוב דיזרעלי 13 לוד | 08-9222052 | דוא"ל נטעים                          

                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

אינטרנט בטוח תשע''ב

מרכז משאבים

מרחבי למידה

כותבים עלינו

     lg37.jpg

 

מ
ה

ח
ד
ש

ברכות לנציגי התלמידים הנבחרים במנהיגות תלמידים בתשע"ג

בהצלחה בעשייה הפורה

 מנהיגותם של דוד בן גוריון ומנחם בגין  

 

   

בנטעים אנו מתאימים את מערכת החינוך למאה 21 

מנהיגותם של בן גוריון ומנחם בגין 

פורטל התוכן החינוכי  

למידה בחירום

              

 

               

            

 

 
 

דוא"ל נטעים