תוכנית חדשה בבי"ס "נטעים" בלוד להסבת אקדמאים והכשרתם לקבלת תעודות הוראה 

 

 

 

"נטעים" בקהילה בלוד. "סופר נני" - מיכל דליות מגיעה ללוד