ריכוז תכניות התנהגות בבית ספר "נטעים"

אוכלוסיית התלמידים הלומדת בבית ספר "נטעים" כוללת תלמידים בעלי קשיי קשב וריכוז, לקויות למידה שונות וקשיי התנהגות על רקע רגשי.

תכניות ההתנהגות בבית הספר מתייחסות לקשיים האלו ומותאמות לתלמידים הן מבחינה מערכתית, הן מבחינה כיתתית והן מבחינה פרטנית, וזאת על מנת לענות על הצרכים המיוחדים של כל תלמיד ותלמיד.

בבית הספר מערך מחזקים, שמטרתו להגביר את המוטיבציה של התלמידים לשינוי התנהגות. כמו כן קיים מערך תגובות, אשר מטרתו להביא את התלמידים להפחתה בהתנהגויות שאינן נאותות.

מטרת התכניות ההתנהגותיות הבית ספריות השונות היא, מחד להגביר את התנהגויות הלמידה של התלמידים (הבאת ציוד לימודי, התארגנות לשיעור, שיתוף פעולה, ביצוע משימות, תרבות דיבור בשיעור וישיבה נאותה) ומאידך להפחית התנהגויות "קו אדום" (אלימות פיסית, השחתת רכוש).

כל כיתה מקבלת הדרכה לבניית תכניות כיתתיות מותאמות להרכב תלמידיה,  הן מבחינת המטרות המוצבות והן מבחינת דרכי הפעולה, המחזקים והתגובות (בהתאם לשכבת גיל, רמה לימודית ורמה רגשית). התכניות נבחנות ומותאמות מחדש אחת לחודש.

לכל תלמיד מותאמת תכנית התנהגות פרטנית בהלימה למטרות התל"א שלו.

בכל סוף שבוע מבצעים התלמידים רפלקציה בהקשר למצבם ההתנהגותי, באמצעות טבלת ההתנהגות, המלווה אותם במהלך השבוע ודף המעקב, הבוחן את התקדמותם במטרה האישית.

רונית עשת – רכזת תכניות התנהגות