ביה"ס "נטעים לוד

רחוב דיזרעלי 13 לוד | 08-9222052

                                                                                                                                     

מרחבים לימודיים ב"נטעים"

יסודי

 פורטל התוכן החינוכי

              חט"ב - חט"ע 

                             פורטל התוכן החינוכי                              

                   תמונה            

 

 

סיפורי התורה לתלמידי חטיבת הביניים

תמיד אזרחות | חומרי למידה בחט"ב  |  תלתן  

מתמטיקה

מחולל מבחנים    |   מחולל תרגילים    |   מחולל תרגילים – מט"ח

מתמטיקה

מחולל מבחנים    |   מחולל תרגילים    |   מחולל תרגילים – מט"ח

 

אנגלית - אמית יסודי

 

 

 

 
 
   

 

  חזרה לדף הבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ב'2

כיתה ד'2

כיתה ו'2

כיתה ז'1

כיתה ז'2

כיתה ח'1

כיתה ח'2

כיתה ח'3

כיתה ט'1

כיתה ט'2

כיתה י'1