ביה"ס "נטעים לוד

                         רחוב דיזרעלי 13 לוד | 08-9222052 | דוא"ל נטעים                          

                                                                   

                                                                                                                                     

מרכז משאבים

מרחבי למידה

כותבים עלינו

 

 

  

 

פרויקט שואה באומנות בביה"ס נטעים.

טכניקה מעורבת - עיסת עיתון וציור.
יצירות בתלת מימד (פיסול), הדבקת תערובת מוכנה על פי קווי מתאר שצוירו. ציורים בטושים, עפרונות וצביעה בגואש.

בשיחת כינוס שערכתי עם התלמידים לפני שהתחלנו לעבוד, העלנו סמלים אסוציאטיביים שמאפיינים בזיכרון שלנו את המילה שואה. התלמידים העלו דימויים שונים וערכנו מהם רשימה.
רובים, משרפות, הצעקה (של אדווארד מונק), צלב קרס, טלאי צהוב, רכבת דחוסה בבני אדם ועוד.

כל תלמיד בחר לעצמו דימוי, לעיתים יותר מדימוי אחד ושילב אותו או אותם בציור על גבי קרטון ביצוע.
הצעתי לתלמידים משטח עבודה גדול יותר מהרגיל, חלקם נענו. החומר (בדומה לחמר), דרש כפל קווים ליצירת קונטור (קו מתאר) שבתוכו הונחה העיסה, הודבקה והוחלקה, עד לשלב הייבוש.

חלק מהתלמידים בחרו לצבוע את העבודה (בגואש), חלק בחרו להשאיר את העבודה עם דלות החומר הבסיסית, ריקנית ואפורה.
מגוון הדימויים שנוצר מאפשר מכלול של אווירה קודרת, אפורה ומאיימת. ריבוי העבודות (פסלי רובה לצד ציורי רובה), יוצר עושר דימויים שמאפשר להתמקד בסמל ובייצוג של הסמל ופחות באסתטיות שנוצרה או בניקיון העבודה של כל עבודה בנפרד.

העבודה נעשתה בשלבים מאחר והרכב החומר הרטוב דרש פרק זמן של ייבוש בין שלב לשלב.
ולכן, הכנת היצירות התפרשה על פני כמה שבועות ושיעורים. התלמידים הצליחו ל'התגעגע' ליצירתם ולהתחבר אליה יותר מבדרך כלל. ההשקעה ניכרת ביצירות.

גיא מאיר - מורה לאומנות, ביה"ס נטעים.

 

                                                       

                                           

 

 
 

דוא"ל נטעים