בס"ד                             תשע"ג                מנהלת ביה"ס - הגברת אורלי אושרי                                 

                                                            מפקחת ביה"ס - הגברת עליזה לוי                                                    ממונה על החינוך ברשות - ב"ש 

                                                                                                                                                                          הגברת דינה דויד