בס"ד חשון התשע"ג

 

                              בית חינוך ממ"ד אמי"ת  "נתיבי עם"                  

                           

 

הורים ותלמידים יקרים ,

משמחת החג היו שואבים.

בתום ימי הדין, התשובה וסליחת העוונות,

אשר תחושות של מתח ויראה אותנו מלוות

זיכנו ה', ברוב חסדיו, ומתוך אהבה,

לחוג את ימי הסוכות הבאים בשמחה.

אף על פי שיש לשמוח בכל המועדות,

מצווים אנו בשמחה היתרה של חג הסוכות.

לא על הזמן הגורם, מצב רוח או עיתוי מוצלח,

אלא על המקור שמעל לזמן ומצב.

שמחה פנימית הבאה מתוך התבוננות מעמיקה,

כי כל הנהגת ה' הינה לטובה.

היציאה מדירת הקבע לישיבת העראי בסוכה

מביאה לידי הכרה כי בזה העולם, עראית היא הישיבה.

הכרה כי לא "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה"

המחזקת את האמונה והביטחון בהשגחת האל.

שמחה בנצחיותו של ישראל ככלל,

המצויין בארבעת המינים הקשורים באגודה אחת.

אמר שלמה המלך- החכם באדם: "ושיבחתי אני את השמחה",

ועל כך אמרו חז"ל: זו שמחה של מצוה.

שמחה הבאה מתוך הכרה בבורא עולם ומנהיגו,

ומהבנת המשמעות הרוחנית של החיים בעולם ותכליתו.

שמחה הפורצת מהלב בספונטניות, טבעית, אמיתית ושלמה.

שנזכה כולנו, כל עם ישראל, מעצם החג וממצוות הימים,

לשאוב מלוא חופניים שמחה לכל השנה ולימים הבאים.

חג שמח ומועדים לשמחה!

 

אורלי אושרי –מנהלת בי"ס

וצוות המחנכים