בס"ד  ניסן התשע"א                        בית ספר תורני מדעי אמי"ת                              

                                                              "נתיבי-עם"

 

 

תלמידים והורים יקרים,

לקראת חג החרות והגאולה

אגרת לכם שלוחה.

 

" בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  נאמר בהגדה,

חג הפסח- זמן חרותנו מציין את היציאה מעבדות לחרות מתקופת יציאת מצרים ועד זמננו עתה.

לכאורה, מלאכת ביעור החמץ נראית כמעמסה גדולה אשר את החרות שוללת אף מכלה

אלא שבדברנו  על החרות האמיתית נחלק הדבר לשניים:

א.      חרות הגוף- חירות מעמדית מכל שיעבוד זר ומכל כפיה

ב.      חירות הנשמה- היא חרות הרוח מכל המטה אותה ממסילתה הישרה.

כדי להיות בני חורין לא די בשחרור משעבוד הגוף- העבדות המעמדית

נדרשת חרות הרוח  ע"י ביעור כל החומס את עצמיותנו הטבעית.

החרות הינה שורש העבודה לגילוי הפנימיות ולעבודת המידות

 כך נלמד מכל מעשה ומצווה, מקרצוף ומירוק הבתים ומכלל ההכנות:

 

חמץ ומצה- החמץ מסמל את הגאוה וגסות הרוח,

שבאדם, תחושה של "כוחי ועוצם ידי" עלולה להפיח.

לכן בפסח האיסור על החמץ הינו מוחלט,

ואין להותיר ממנו אף רבב.

ללמדנו כי הגאוה מגונה היא בתכלית,

יש לבערה ולא להשאיר ממנה שריד.

המצה מבטאת ענוה והתבטלות,

ומסמלת את עבודת ה' בטעם- ללא התנשאות.

את נסי מצרים נלמד בהתבוננות מעמיקה,

ובע"ה,נחזק ונגביה בלבבנו את האמונה.

בזמן אפיית המצות- על ח"י רגעים מדקדקים עד מאוד,

ללוש את הבצק בזריזות כדי שלא להחמיץ את המצות.

כך ברוחניות קיים היצר הרע- הוא ה"שאור שבעיסה",

אותו נבער ע"י הזריזות-היא המידה לביטול יצר הרע.

וכשם שמקפידים על שטיפה והגעלת כלים

כך נקפיד על 'הגעלת הלב' מן החטאים.

בליל ערב פסח- עת בודקים בחורים ובסדקים היטב,

מתעוררת הנפש לחיפוש דומה בכלי הנפש ובנבכי הלב.

לחפש ולאתר כל שמץ של נטיה רעה,

למצאה ולבערה עד תומה.

רעיון השותפות, האחדות והערבות של עם ישראל מצוי בכל פינה בהגדה,

החל מ"כל דכפין ייתי וייכול" וכלה בארבעת הבנים עליהם דיברה התורה.

 

שנזכה, בע"ה, כולנו- כל עם ישראל- לחרות ויציאה מן המיצר אל המרחב,

נתפלל לשחרורם ושובם של כל הנעדרים והשבויים לביתם

ונחזה בביאת המשיח ובגאולה השלמה- בקרוב ממש!

פסח כשר ושמח!

כוכבה.

 

מקורות: הגדה של פסח- שלמה אבינר,   'מכתב מאליהו'- הרב דסלר,   'שולחן שבת'- הרבי מלובביץ.