בס"ד  אדר ב' התשע"א                        בית ספר תורני מדעי אמי"ת                                    

                                                              "נתיבי-עם"  

 

"ליהודים היתה אורה ושמחה"

תלמידים והורים יקרים,

משמחת הפורים היו יונקים.

 

מהי השמחה?

מסופר, שאל חדר הרופא נכנס אדם מדוכא ומר נפש ואמר: "סובל אני מעצבות גדולה ואין ביכולתי לשמוח משום דבר- חיי אינם חיים. תן לי עצה על מנת לצאת ממצבי זה."

ענה לו הרופא: "עצה טובה לי אליך. בעיר הסמוכה ישנו בדרן מעולה, שגם האדם העצוב ביותר לא יוכל שלא לצחוק ולשמוח. עצתי לך שתלך מספר פעמים להופעותיו וודאי תצליח להכניס שמחה ללבך.."

"עצתך היתה יכולה להיות נפלאה" שח האיש בעגמת נפש, "אלא שישנה בעיה אחת. אותו בדרן אינו אלא.. אני עצמי."

 

פעמים רבות אנשים מחפשים אחר השמחה מנסים להשיג שמחה בכל מיני מקומות אפשריים, כגון: במסיבות, בקניות  ועוד. זוהי למעשה שמחה חיצונית אשר מתפוגגת חיש מהר. בריחת האדם מעצמו- הוללות. השמחה האמיתית, לעומת זאת, הינה שמחה פנימית הנובעת מתוך פנימיות הנפש- שמחה על עצם הווייתנו. בנים למלך מלכי המלכים.

לשמחה מקום נכבד וחשוב בחיי היום יום ובעבודת הבורא. נאמר בתורה כי ה' העניש את עמ"י- ומדוע? -"יען אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". אדם שעובד את ה' אך ללא שמחה חסרה בו החיות האמיתית הנובעת מתוכו.

"עבדו את ה' בשמחה". 'בשמחה' אותיות 'מחשבה'. רק מתוך מחשבה ניתן להגיע לשמחה אמיתית, שמחה של מצוה ולא הוללות. שמחה בכוונה ובלב שלם.

 

לצערנו, ננערים אנו משגרת היום יום לשמע אסונות הפוקדים את אחינו (הפיגוע באיתמר)] וסכנות האורבות חלילה (מציאת הנשק הרב בספינת ויקטוריה). בשורות מעין אלו מלכדים אותנו- הכלל ישראל- להבין את החשיבות שבאחדותנו ובהבנת ייעודנו, כתשובת מחץ לאמירתו של המן במגילה ובכל דור ודור: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד.." . עלינו לפעול יחד באחדות: "משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"

שנזכה, בע"ה, בימי הפורים ובימות השנה לשמחה אמיתית, שמחה פנימית, שמחה של מצוה,

שמחת כל ישראל באחדות אהבה ורעות, אמן.   כוכבה

 

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

ü      ב- א' אדר התקיימה הרקדה לכבוד ראש חודש בהנחיית מוטי ועקנין. תלמידינו נהנו עד מאוד.

ü      במסגרת 'מועדון הקוראים' בתחום השפה, התקיים מפגש שיא לתלמידי כיתות א'-ג' עם הסופרת מיריק שניר ולתלמידי כיתות ד'-ו' עם הסופרת רונית לוינשטיין מלץ. בערב זה הוצגו אף תוצרי הכתיבה של התלמידים. יישר כח לרכזת שפה, יערית בדש.

ü      עולם חסד יבנה-יישר כח עצום על ההירתמות למבצעי החסד: 1. 'מתוקים למתוקים'- לילדים חולים. 2. ' מעגלי השמחה'- איסוף מוצרי מזון למשפחות נזקקות. 3. 'והדרת..'- ביקור תלמידות כיתה ה במעון הקשישים. יישר כח לרכזת החינוך החברתי יוכי חדד.

ü      "ערכים בנתיבי המגילה"-  אירוח 'נאמני גשר חי' של שמונה בתי ספר בבית ספרנו. תלמידנו הופיעו והציגו ערכים הנובעים מן המגילה וייצגו בכבוד את בית הספר. כמו כן התלמידים נכנסו לכל הכיתות והסבירו את הערכים: שמחה, נתינה, אחדות, זהות יהודית והשגחת ה'. יישר כח למורה ענבל סעדון, רכזת 'גשר חי'.

ü      ביום ראשון, ז' באדר ב', התקיים יום התלמיד. יישר כח גדול על היום המפתיע והמהנה לתלמידי כיתות ו' ולמחנכות מיטל רוזיליו ושגית עמר.

ü      ב-י' באדר ב' התקיים יום ספורט היתולי בהנחיית המורים לחנ"ג אילנה סבג ואבי כהן. יישר כח!

ü      'יום אמנות'- התקיים בכיתות השונות בהנחייתה של המורה לאמנות בריז'יט דדוש. יישר כח!

ü      י"ב באדר ב'- יום תחפושות ושוק פורים.

  *  יישר כח לצוות החינוכי על העבודה המאומצת והיצירתית למען קיים את ימי חודש אדר כתקנוJ

**  חופשת הפורים תחול בימים ראשון ושני, י"ד- ט"ו באדר ב'. חזרה ללימודים ביום שלישי, ט"ז באדר      

      ב' התשע"א.

 

בברכת שבת שלום ופורים שמח!

בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל, אמן.

הצוות החינוכי.