כניסה למערכת
אלביאן - אל סייד
neven msarwh
הדרכה למשתמש
שיחת  היכרות  אותיות דפוס  וכתב שם  הפועל

המשפחה

הפכים letters
הגופים
כ, ך פעלים  ושמות  פועל

בעלי חיים

תארים days of the week
מילות  שאלה פ,ף סמיכות

יחיד רבים

יחיד  רבים ,שמות עצם letter vat
הגופים2 צ,ץ הפכים

המספרים

הוא  היא letter y

מספרים

משימה 1

תרגיל1

סדר  היום  שלי

עץ  הזית

משפחת שורשים

אי  האותיות

שורשים

מספרים

feei


letter w

מהי  המילה  המתאימה?

משימה 2

תרגיל 2

יש  ואין בכיתה

קערת  עץ הבנת  הנקרא זמן  עבר שיעור מתוקשב

עץ  הזית

רגשות

weather

weather

weather song

letter u

עונות השנה אותיות רגשות

זמן  עבר מצגת אינטרקטיבית

היכרות animals
במסעדה צבעים

היכרות

זמן  עבר  בניין  פעל  קל משחק reading1
עונות  השנה ומזג  האוויר מטוס  האותיות

reading2