כניסה למערכת
ניר - אשדוד
דונדיש מירי
הדרכה למשתמש

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

חומרי למידה מתוקשבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

     

      

 

 

  

y-nir-ash-s@kishurim.k12.il

בקרו אותנו בפייסבוק

"אושרו של אדם והצלחתו אינם תלויים בנכסיו או במעמדו,
אלא במה שהוא וברגש שהוא משקיע בכל מעשיו"

(ס.ג.' וילסון)

 

מנהלת ביה"ס: גב' מירי דונדיש

מפקחת ביה"ס: גב' איריס סנדלר

 

בית הספר עושה כל שלעיל ידו לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בחומרים המצוים בו.
צוותי הלומדים וההוראה מודעים לסוגיות זכות יוצרים וזכות הפרט באמצעות תוכניות הכשרה והנחיה המועברים במהלך שנת הלימודים לתלמידים והן במהלך הכשרות המורים.
עם זאת, למרות המעקב העקבי והרצוף בנעשה באתר בית הספר, ייתכן וחומר/ פריט מידע מסויים שהועלה לאתר באמצעות עורכי משנה (מורים ו/או תלמידים), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט.
כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך. בית הספר מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, והוא מתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     קבלת הכרה כבית ספר מקדם בריאות

                             מנבסנ"ט

    

     

 

 

        פעילויות לשעת חירום