ניהול מערכת מבזקים 

 

 

טפסים

 אחראיות טקסים   ואירועים תשע"ו

                                     

        

                                                                          

 

                                                                                                                                                

    הודעות ועד ביה"ס

לכל הצוות !

החלטות של הועד יפורסמו על לוח המודעות בחדר מורים. לנוחות הצוות הוקמה תיבת הועד בחדר מורים, ניתן לפנות בכל בקשה, הערה והמלצה.