אנו שמחים להודיעכם, כי הועדה המחוזית החליטה להכיר בבית ספר "ניר" כמקדם בריאות,

בדירוג של שני כוכבים