כלכלת בית  

 מתכון החודש
 מתכונים לחגים
 

 

 

 

ל"ב 21 

 עצמאות אישית

 בית קפה בית ספרי

 ניהול משק בית

 יום עבודה בבית אבות

 עריכת קניות לבית הלומד

 עקרונות מעגל הפנמה

  חגים 

 

 

 

 

 

חינוך לשוני 

 
 עולם האגדות

 

 

 

 

איכות הסביבה  

 שילוב הנושא בשעורים מקצועיים
 הנושאים הנלמדים בכיתות
 תחרות איסוף בקבוקים
 מצגת בנושא "איכות הסביבה"
 שבוע איכות הסביבה
 תחרות הכיתה היפה
 טקס הענקת דגל איכות הסביבה

 

 שפה ותקשורת 

 

 

 

 

 

 

חשבון

 

 

 

 

 

 

 

תקשוב

 

פרויקט תקשוב "מלב אל לב"
פעילות מתוקשבת בנושא חנוכה

 חומרים ליחידות לימוד   מתוקשבות

 

 

חינוך מוזיקלי

 

 

 

 

ריפוי בעיסוק

 חדר סנוזלן
 תוכנית הכנה לעבודה
 

 

 

פינת היועצת

 

 

 

ספריה