נושא המשימה משימה שם המורה עבור הכיתה של המורה:
ספורים מהלב משימה מתוקשבת לירז אוחנה מילה
אותיות משימה מתוקשבת מירב אורה ענבל כוכבי
פירמידת המזון משימה מתוקשבת ענבל כוכבי  ענבל כוכבי
סיפור משימה מתוקשבת מילה מילה
חיבור בתחום ה-10 משימה מתוקשבת איטה איטה
קניות  על פי מחירון משימה מתוקשבת סופי סופי
סיפור משימה מתוקשבת חיה גולן סופי
צורות הנדסיות משימה מתוקשבת פרידה פרידה
רצף מספרים משימה מתוקשבת סלבינה סלבינה
מזג אוויר משימה מתוקשבת פאולינה פאולינה
עונות השנה משימה מתוקשבת ג'אנה ג'אנה
הכרת מספרים 1-6 משימה מתוקשבת ילנה גורדין ילנה גורדין
תופעות טבע באביב משימה מתוקשבת אלבינה ילנה גורדין
היגיינה משימה מתוקשבת אירנה אירנה
משחק עונות השנה

משימה מתוקשבת

אסתר אסתר
הכרת כלי נגינה משימה מתוקשבת קלרה פרידה
פעילות מוסיקאלית משימה מתוקשבת טניה ראיה