כניסה למערכת
נעם נצרים - בני נצרים
חנה יצחקי
הדרכה למשתמש

בית ספר נעם נצרים

 

 

 

מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת,
שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר

(הרב קוק)

 

  

 

 ליצירת קשר: בית ספר נעם נצרים בני נצרים ד.נ. הנגב

08-9922111 פקס: 08-9921666

y-nezarim-hul-s@kishurim.k12.il