כניסה למערכת
היחידה לקידום נוער - ערד
אייל קידר
הדרכה למשתמש

 

היחידה לקידום נוער -ערד

 

 

היחידה לקידום נוער קולטת חניכים לאורך כל השנה

 

 

מידע על היחידה

צוות היחידה

מסלולי למידה

תכנית פעילות ערכית חברתית

סכמת עבודה של היחידה

תכנית עבודה תשע"ב

 שלבי קבלה ליחידה

סל מוצע לחניך ביחידה

 

הודעות לחניכים

לימודי , ערכי חברתי

מדריכים (רמי ,איתן)

5 מטרות היחידה

צמצום פער לימודי ומימוש יכולות אישיות

כניסה לעולם העבודה כבוגרים 

התנדבות בקהילה

גיוס ושרות משמעותי בצבא

צמצום התנהגויות סיכוניות

קישורים

מנהל חברה ונוער /קידום נוער

מערכת קידום נוער

נהלי קידום נוער 

 חזון היחידה

היחידה לקידום נוער ,תאתר תקלוט ותבנה תכנית אישית

לכלל הנערים/נערות המנותקים בעיר ,ותהווה שותף פעיל של הגופים

השונים בתכניות אישיות מותאמות לנערים / נערות הנמצאים בסכנת נשירה

 

האתר נפתח בתאריך 7/5/2012

עודכן לאחרונה 13/5/2012