חזון בית הספר

 

 

 

בית ספר יהיה מושתת על ערכים הומניים , ליברליים ויהודיים,

יפתח את אישיותו של הלומד, יצירתיותו וכשרונותיו השונים כאדם

החי חיים של איכות ושל משמעות בעולם המחר.

בית הספר ישאף לפתח את אחריותו של הפרט כלפי עצמו וכלפי חברת

הילדים בה הוא חי, על מנת שיהיה בוגר תורם, מעורב ושותף בחיי החברה הישראלית.

בית הספר ייתן מענה גם למצויינות ולאוכלוסיית התלמידים המצטיינים,

כדי לפתח תרבות מצויינות בבית הספר ולהגביר את ההנעה להצטיינות.

כמו כן, בית הספר פותח דלתותיו לשילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בית הספר יפעל באופן מתמיד לשיפור האקלים הבית ספרי, יפתח תחושת שייכות ויקנה מיומנויות לחיים בחברה דינמית ומשתנה.

בית הספר ישאף למכוונות כלפי לקוחותיו תוך בדיקה מתמדת של עצמו.