לוח צלצולים

 

 שיעור ראשון

 8:00-8:50

 שיעור שני

 8:50-9:40

 הפסקה

 9:40-10:00

 הפסקת אוכל

 10:00-10:15

 שיעור שלישי

 10:15-11:00

 שיעור רביעי

 11:00-11:45

 הפסקה

 11:45-12:00

 שיעור חמישי

 12:00-12:45

 שיעור שישי

 12:45-13:30

 הפסקה

 13:30-13:35

 שיעור שביעי

 13:35-14:20

 הפסקה

14:20-14:25 

 שיעור שמיני

 14:25-15:10