מחנכת הכיתה: שני אלקירי
 
 
      
 
 
              
 
 
                          
 
 
 
 

"ירושלים על ראש שמחתנו"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

                                

 

             

 

 

 תלמידים יקרים

אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור ולצפות במצגת על היקום והשמש.

צפייה מהנה, שרונה, המורה למדעים.