רציונאל התוכנית  

 

תוכנית מפגשים

 

מפגש פתיחה

 

-סרטון הצגת התוכנית

-דבר המנהל

-סבב הכרות בין המשתתפים ותיאום ציפיות.