מחנכת הכיתה: שני אלקירי

 

                                          

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                        
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       תוצאת תמונה עבור אתר אופק         תוצאת תמונה עבור בריינפופ