מדווחים מהשטח  
 נתיב האור לדרום
 התחשמלות מטלפון
 משחקים בינגו זהירות בחשמל עם
תלמידי כיתות ב'
 סקר בטיחות בחשמל