מפגש פתיחה בחברת החשמל 17/2/09
הנושאים שאפיינו את הפעילות היום:

היכרות- חלוקת תגים.
סיור במוקד 103  דיווח על תקלות חשמל.
הגדרת תפקיד ילדי נתיב האור.

המשימה של הקבוצה לשבוע הראשון:
לפגוש את המנהל ולספר על תפקידם.
לפגוש את חדר המורים ולספר על תפקידם
במידה ויש כינוס בית ספרי- לספר לכלל התלמידים בביה"ס.
להכשיר לוח קיר.
להביא רעיונות להפצת מסר הבטיחות