שגרירות בביה"ס

ביום טו' בשבט בנות כתה ו'

היו שגרירות בכתות .

השגרירות מסכמות: היה כיף,

גילינו שהעבודה של המורות קשה.