כניסה למערכת
נוה ציון - אשקלון
מוטי יוספיאן
הדרכה למשתמש

בס"ד

ברוכים הבאים

לביה"ס
תורני - בנים
"נוה - ציון"

         


אנגלית-בכיף 1

"בעיר ההרפתקאות"

שם המשתמש :
s612523

והסיסמה היא: 612523

          

ביום רביעי ו' באדר תשע"ה, 25 בפברואר 2015 יתקיים תרגיל למידה מרחוק כהערכות לשעת חירום. התרגיל יתחיל עם סיום הלימודים, ויסתיים לכל המאוחר בשעה 20:00.

 

במהלך התרגיל יקיימו מחנכי הכיתות שיח מקוון משותף עם התלמידים במרחבי הכיתות בפורטל הבית ספרי, סביב הפעילות המתוקשבת שנבחרה על ידם.באתר ביה"ס פתחנו לשונית "הבלוג הכיתתי" עם קישורים, שיסייעו לקשר עמכם בשעת הצורך.מחנכי הכיתות יזינו באתר הכיתה את שם הפעילות וההנחיות הנדרשות ללמידה של התלמידים בתרגיל.

התלמידים יכנסו לאתר הכיתתי,ישלימו את המשימות וישיבו עליהן לפי  ההנחיות המצורפות. 

במהלך התרגיל חובה על התלמידים להגיב ולכתוב  בבבלוג  ולא רק לבצע את המשימה.
הערכות בית הספר לפעילות מקוונת בחרום, נועדה לשמור על מסגרת לימודית וחברתית, אשר מאפשרת קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק, בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום הם פעילות מקוונת בשגרה הבית ספרית והערכות מכוונת לחרום.

הערכות למצבי חרום היא פעולה חשובה מאוד וכולנו כאחד מחויבים לשיתוף פעולה למען הצלחת התרגיל.אנו מבקשים מכם ההורים להסביר את משמעות הדברים לילדיכם,זאת בנוסף להסבר שיקבלנו מאתנו, כמו גם לדאוג שייבצעו את המשימות שקיבלו.                                             


 

 יהי רצון שנמשיך לצעוד
מחיל אל חיל

                 * * * *