כניסה למערכת
נוה ציון - אשקלון
מוטי יוספיאן
הדרכה למשתמש


     פרויקט שיתופי תשע"ו


       מצב חירום

בס"ד

ברוכים הבאים

לביה"ס
תורני - בנים

"נוה - ציון"

         


אנגלית-בכיף 1

"בעיר ההרפתקאות"

שם המשתמש :
s612523

והסיסמה היא: 612523

          

 

ביום שני כ"ב בשבט תשע"ו, 1 בפברואר 2016 יתקיים תרגיל למידה מרחוק

כהערכות לשעת חירום. התרגיל יתחיל עם סיום הלימודים, ויסתיים לכל המאוחר בשעה 19:30.

                        
יהי רצון שנמשיך לצעוד
מחיל אל חיל

                 * * * *