כניסה למערכת
נוה ציון - אשקלון
מוטי יוספיאן
הדרכה למשתמש

בס"ד

ברוכים הבאים

לביה"ס תורני- בנים

"נוה - ציון"

ללימוד אנגלית-בכיף 1
"בעיר ההרפתקאות"
שם המשתמש :
s612523
והסיסמה היא: 612523יהי רצון שנמשיך לצעוד
מחיל אל חיל

* * * *