כנס למידה שיתופית
- מתוקשבת תשע"ו

פרויקט שיתופי תשע"ו - padlet

מצגות שיתופיות:

הרבנית ברכה קאפח

הרב יוסף קאפח
הרבנית ברכה קאפח הרב יוסף קאפח
הרב והרבנית קאפח

משחקים מתוקשבים:


סולמות ונחשים!
קוד משתמש: 17491

משחק אמת או שקר :

שאלות על הרב והרבנית - "תפוס את הביצה"
שאלות על הרב והרבנית- "תפוס את הביצה"
איפה הלטאה?- משחק שאלות

מירוץ בהרי הקרח- שאלות על מעשי הרב והרבנית