בס"ד

 

 

 

הורים  ותלמידים יקרים

 

ב"ה פועלים אנחנו יחדיו להגדיל תורה ולהאדירה . המעשה עצום ונכון ברמת העיר כולה , ברמת הקהילה והמשפחה. כפי שאמרו הרב הראשי לישראל שלמה עמאר והרב אריאל, ובוודאי כלפי הבנים של כל אחד ואחד מאיתנו.

 

מצוות העברת התורה ודרכיה מתחילה בבחירתו של אברהם אבינו " כי ידעתיו למען אשר יצוה את ביתו ואת בניו אחריו".וממשיכה בציווי האלוקי "ולמדתם אותם את בניכם" .

 

הרמב"ם בהלכות ת"ת מביא (ע"פ מסכת קידושין)

"חובת האב ללמד את בנו תורה ומשלא יכול ללמדו תורה ישכור מלמד אחר עבור בנו"

מובא: "כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו" .

שותפים אנחנו אם כן, בחינוך הבנים. ועל מנת לחזק את הקשר ביננו  הוקם אתר בית הספר. ככלי להעברת מידע באופן שוטף ועיקר בשעת חרום.

 

באתר מופיעים קישורים לאתרי למידה שונים ואנו מבקשים מההורים להיות עירניים ומעורבים כאשר הילדים משתמשים באינטרנט.

 

אנו מקוים כי נצעד יחדיו בביטחה "בדרך הטובה " דרך עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, ראיית הנולד ולב טוב. ונזכה לחנך את הבנים על ברכי התורה והיראה.

 

ונסכם בדברי הרב קוק: 

"ערך החינוך הוא, שהוא משפיע על יתר השנים של הגדלות"... ונישא תפילה כי כל אשר נעשה נצליח.

 

 

 

 בברכה
שריה דחוח הלוי