בס"ד

 

     בית ספר "נוה-ציון"  

 

בי"ס "נוה ציון" מונה 269 תלמידים הבאים מאזוריה השונים של העיר.
מס' המורים 25, מס' כיתות 12.

ישנה הטרוגניות רבה במאפייני הלומדים בבי"ס.

אחוז משמעותי מהם בחר ללמוד בבית הספר בזכות הרכיב התורני, שמודגש בו החל מהשנה במסגרת איחודו של בי"ס עם בי"ס עוזיאל.  

במקביל להשקעה בהיבט הפדגוגי בכלל ובתחומי הדעת השופעת למצוינות מכוון ביה"ס להרחבת העשייה סביב התכנים הדתיים תורניים ולהעמקתם.