בס"ד                                                                                                                  
                                       
חזון בית ספרי "נוה-ציון"

 

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת

 שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר"

 

  "דרך ארץ קדמה לתורה"

 

1.     כבוד המורה

יש להתנהג בכבוד ובנימוס לצוות המורים והעובדים. בהיכנס מבוגר לכיתה

יש לכבדו בקימה. הפניה לעובדי ההוראה תהיה בהתאם לתפקידו: המורה, המנהל...

 

2.    כבוד החבר

יש להתנהג בכבוד לכולם, דברו עם חבריכם בנועם ובלשון נקיה.

אין לצעוק או להעליב חבר. אין להשתמש באלימות מילולית ו/או פיזית.

 

3.    זכויות התלמיד

תלמיד המרגיש שנעשה לו עוול, יוכל לפנות למחנכת/מלמד הכיתה או ליועצת.

רק לאחר מכן יוכל לפנות לאחד מחברי ההנהלה או למנהל.

 

 

  לימודים והתנהגות בכיתה:

 

1. כניסה לכיתה - עם הצלצול, יש להיכנס מיד לכיתה.
 
2. ציוד - יש להביא לשיעור את כל הציוד הדרוש.
 
3. הקשבה והשתתפות - יש להקשיב לדברי המורה ולהשתתף באופן פעיל בשיעור.
4. היעדרויות ואיחורים - יש להגיע בזמן לביה"ס ולשיעורים. על כל איחור,    
                       היעדרות או שחרור, יש להביא מראש אישור מההורים.
5. יציאה מהכיתה - אין לצאת במהלך השיעור, אלא באישור המורה בלבד.
 
6. מעבדות וחדרי לימוד - אין להיכנס ללא רשות למעבדות, לספריה ולאולם.

 

 

 

  התנהגות בבית הספר:

 

1.     היציאה להפסקה

רק לאחר אישור המורה, יש לצאת להפסקה ללא ריצה.

 

2.    מניעת אלימות

בהפסקה טוב לשחק, אך אסור לגלוש להשתוללות ולשימוש באלימות,

ולמעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון הזולת. אסור לטפס על גדרות, עצים, גגות וכו'...

3.    משחקי כדור

אסור להביא כדורים לבית הספר, כדי למנוע פציעות מיותרות.

משחקי כדור מותרים רק באישור ובהשגחת המורה לספורט.

 

4.    מורים אחראים בהפסקות

בזמן ההפסקה יש מורים תורנים בחצר. במקרה הצורך, נא לפנות אליהם.

 

5.    עזיבת שטח בית הספר

תלמיד לא יעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור מההנהלה.

 

6.     פלאפונים ופייסבוק

     אין להביא פלאפונים לבית הספר. כמו כן אין לפתוח "פייסבוק"

 

 

 

  שמירה על הסדר והניקיון

1.     הופעה נאה

חובה להקפיד על תלבושת אחידה נקיה ומסודרת.

חולצת טריקו, עם סמל בית הספר. מכנסיים, בצבע אחיד כהה. כיפה וציצית.

2.    ניקיון הכיתה

 כל תלמיד אחראי לניקיון שולחנו וסביבתו. אין לקשקש על הריהוט והקירות.

אין להשליך פסולת. את הפסולת משליכים רק בפחי האשפה.

3.    הרמת כיסאות

בסיום הלימודים נא להרים את הכיסא על השולחן.

4.    תפקידי תורני כיתה

א.    לדאוג לסדר ולניקיון הכיתה במשך היום.

ב.     נעילת החלונות וכיבוי החשמל והמזגן בסיום הלימודים.

5.    ניקיון השירותים

ניקיון הוא בריאות. נא להשאיר את האסלה נקיה ולשטוף את הידיים.

אל תבזבזו נייר ואל תשחיתו אותו.

6.     נוי ואיכות הסביבה

ביה"ס מקושט מאוד בפרוזדורים ובכיתות, אין לגעת בקישוטים.

בחצר ביה"ס  ישנם  עצים, שיחים ופרחים, שימרו עליהם.

 

  לתשומת לבך

 

     במקרה של התנהגות חריגה, נאלץ להשעות תלמיד מביה"ס.

 

1. דרך ארץ לא נוכל להתעלם מתלמיד שלא ינהג בדרך ארץ,

             לא ישמע להוראות, יתחצף, או ישתמש בלשון לא נקיה.

 

2. יחס לרכושאין לגרום נזק לרכוש. הגורם  לנזק, ישא בהוצאות התיקון.

 

3. אלימות אלימות גופנית ומילולית  בביה"ס אסורה בתכלית האיסור.

 

 

   חנוך לנער עפ"י דרכו

 

1.     המורים ההורים וכל אנשי הצוות, צריכים להוות דוגמא אישית במידות ודרך ארץ.

2.     הורים יקרים, נא להקפיד להתעדכן בנעשה בביה"ס  ולעקוב אחר מילוי המטלות של ילדיכם.

3.     שימרו על קשר רציף עם הצוות החינוכי של בית הספר.

4.   התקנון נועד כדי ליצור סביבת לימוד נעימה, כבסיס לחינוך של תורה ודרך ארץ.

 

 

 

שנת לימודים טובה ופוריה, שנה של עליה במעלות התורה והיראה, שנה שימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה.