כיתה ד'-המורה ליטל

שיהיה לכולנו שבוע נפלא !

אתר בית הספר

פורום כיתתי

הבלוג הכיתתי

מערכת שעות

מחנכת הכיתה: ליטל שמואלי


הודעות המחנכת:

בס"ד
תלמידים והורים יקרים!
ברוכים הבאים לאתר הכיתתי. אני מבקשת להיכנס כל יום לאתר הכיתתי כדי להתעדכן על מתן שיעורי הבית.
 
המורה ליטל

למידה בשעת חירום:

הודעות ממשרד החינוך

הודעות לכיתה ד'

 

תרגיל למידה בחירום
משימה מתוקשבת-
 
נא ללחוץ
 על הינשוף

פעילויות מקוונות:

ה.ש.ב.ח.ה

לשון

מה יודעת הצפרדע? - כפל

משחק כפל עד 100

משחק סימני התחלקות

תלמיד החודש

כל הכבוד !!!