מרחבים כיתתיים

    כיתה א' - המורה יעל .ק. 

 כיתה א' - המורה חנה             כיתה א'- המורה תמר

 כיתה ב' - המורה רבקה

     כיתה ב'- המורה אושרית

כיתה ג'- המורה שרה

        כיתה ג' - המורה יעל  .ה.   

כיתה ד'- המורה ליטל

כיתה ד'- המורה שני

כיתה ה' - המורה סמדר

       כיתה ה' - המורה מור כהן

כיתה ו' - המורה חיה

     כיתה ו' - המורה מור לוי