חומרי למידה ממוחשבים  שהוכנו במרכז הלמידה במהלך השנה

 

 בינגו ללג בעומר תשע"א